Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Ważne informacje

 04/18/2017

Nowy system monitorowania drogowego przewozu towarów

Tu znajdziesz informacje jak będzie wyglądał serwis DHL w Polsce w zależności od rodzaju usługi.
  
Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem przez Sejm Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, prosimy o sprawdzenie czy Państwa towary będą wymagać zgłoszenia w systemie SENT na stronach www.puesc.gov.pl. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. (14 dni po ogłoszeniu Ustawy w Dzienniku Ustaw), a przepisy dotyczące kar wynikających z tejże Ustawy od 1 maja 2017 r. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu zwalczenie problemu związanego z tzw. „pakietem paliwowym” i wyłudzeniami podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi. Monitoringowi zostaną poddane określone grupy towarów, do których należą m.in.:
  • wyroby zawierające alkohol etylowy (również skażony)
  • paliwa silnikowe
  • oleje opałowe i smarowe
  • niektóre wyroby chemiczne
  • biokomponenty do paliw
  • susz tytoniowy
Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy Państwa towary podlegają zgłoszeniu zgodnie z Ustawą: Dziennik Ustaw External Link
Projekt ustawy określa obowiązki podmiotów uczestniczących w przewozie towarów – podmiotu wysyłającego i odbierającego towar oraz przewoźnika.

Monitorowanie przewozów będzie realizowane poprzez rejestrację grup towarów w rządowym Systemie Elektronicznego Nadzoru Towarów (SENT). Zadaniem Klienta zlecającego przewóz wyszczególnionych grup towarów będzie dokonanie rejestracji, celem otrzymania numeru referencyjnego, po czym przekazanie numeru przewoźnikowi oraz odbiorcy towaru.

Zalecamy też bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w Ustawie. Ministerstwo Finansów zapowiada już w najbliższym czasie wprowadzanie zmian w formie rozporządzenia dotyczących rozszerzenia listy towarów objętych monitoringiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/ External Link

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że DHL Freight jako operator logistyczny świadczący usługi transportu drogowego przygotowuje się do nowych regulacji, zarówno operacyjnie jak i systemowo.

Z poważaniem,
Zespół DHL Freight

DHL Express (Poland) Sp. z o.o. w ramach sieci Express (obejmującej usługi międzynarodowe lotnicze DHL EXPRESS WORLDWIDE i drogowe DHL ECONOMY SELECT) nie przyjmuje do przewozu towarów podlegających ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, a w szczególności: paliw silnikowych i ich pochodnych, paliw opałowych, olei i preparatów smarnych, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyrobów zawierających alkohol etylowy (odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników), alkoholu etylowego całkowicie skażonego w ilościach przekraczających 500 kg lub 500 litrów oraz suszu tytoniowego niezależnie od ilości.

Wykaz towarów objętych systemem monitorowaniaExternal Link / New Window