Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Poznaj Kolumbia

Sukces w handlu międzynarodowym nie zależy tylko od Ciebie i Twoich klientów. Dowiedz się o biznesie krajów, z którymi handlujesz i poznaj różne praktyki biznesowe, kultury, zwyczaje i ekonomię.

Dane w pigułce

Kolumbia, czwarte co do wielkości państwo Ameryki Południowej, zajmuje obszar 440 000 mil kwadratowych (1,14 miliona km2). Liczba ludności wynosi 44,7mln (dane z 2011 r.) i jest to trzecia co do wielkości populacja w Ameryce Łacińskiej, przy czym osoby aktywne zawodowo zajmują się głównie: usługami (68%), rolnictwem (18%) lub są zatrudnione w przemyśle (13%). Przy swoim urozmaiconym klimacie i topografii, Kolumbia stanowi największy na półkuli południowej rynek eksportujący produkty rolne zaraz po państwach NAFTA, czyli Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu.

Dane ekonomiczne:
  • PKB Kolumbii w roku 2010 wyniósł 435,4 mld USD, w przeliczeniu 9 800 USD per capita.
  • W latach 2009-2010 PKB rósł w tempie 4,3%.
  • Usługi stanowią 52,7% PKB.
  • Przemysł generuje 38% PKB. Największe gałęzie to tekstylia, przetwarzanie żywności, ropa, odzież i obuwie, napoje, chemikalia, cement, złoto, węgiel i szmaragdy.
  • Rolnictwo generuje 9,3% PKB. Do największych upraw należą kawa, kwiaty cięte, banany, ryż, tytoń, kukurydza, trzcina cukrowa, kakao, rzepak, warzywa, produkty leśne oraz hodowla krewetek.

Departament Stanu USA odnotował, że Kolumbia przeszła od lat 90. proces liberalizacji gospodarczej w takich dziedzinach, jak redukcja ceł, deregulacja finansowa, prywatyzacja spółek skarbu państwa i przyjęcie bardziej liberalnej stopy wymiany walutowej. Polityka ta złagodziła ograniczenia importowe i otworzyła drzwi dla inwestycji zagranicznych w większości sektorów gospodarki, z wyjątkiem produktów rolnych, które wciąż podlegają ochronie.

Jesteś zainteresowany wejściem w spółkę z jednym z eksporterów albo rozważasz joint venture ze spółkami kolumbijskimi lub działania na bazie franczyzy czy licencji, a może sprzedaż swoich produktów w Kolumbii? Niezależnie od twoich zainteresowań i potrzeb, informacje zawarte w tej sekcji dadzą ci wiedzę niezbędną do wejścia na ten atrakcyjny rynek.

Według danych Federacji Stowarzyszeń Handlu Międzynarodowego dochód z upraw kawy odpowiada 7% PKB Kolumbii, która jest także drugim na świecie eksporterem kwiatów ciętych. Dzięki członkostwu w Grupie Andyjskiej, Kolumbia podpisała porozumienia o wolnym handlu z innymi państwami Andów i z Meksykiem. W 2007 roku Kongres Kolumbii przegłosował porozumienie o wspieraniu handlu ze Stanami Zjednoczonymi, jednak czeka ono jeszcze na ratyfikację w Kongresie USA.
 
 
External Link / New Window