Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Ważne informacje

 10/11/2018

Przesyłki do krajów objętych sankcjami

W oparciu o przepisy prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego, firma DHL Express Poland jest zobowiązana do przestrzegania zasad określonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Unię Europejską. Podane ograniczenia dotyczą zawartości transportowanych przesyłek, jak i odbiorców, do których dostarczanie jest zabronione.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w dokumencie "Service for foreign Policy InstrumentsExternal Link / New Window" oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wszystkie przesyłki adresowane do jednego z krajów objętych sankcjami, powinny poza standardowo wymaganą dokumentacją, posiadać dołączone, aktualne oświadczenie Idemnity Letter.External Link / New Window

Wszystkie przesyłki wysyłane do kraju objętego sankcjami wysokiego ryzyka muszą mieć podpisany Letter of Indemnity.

Idemnity LetterExternal Link / New Window jest wymagany, gdy przesyłka jest adresowana do jednej z poniższych destynacji:

 • KRYM (MCX-CRM)
 • KUBA
 • IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU)
 • KOREA PÓŁNOCNA (KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
 • SUDAN
 • SYRIA
Przy wypełnieniu dokumentu należy przestrzegać poniższych ustaleń:
 1. Dokument powinien być uzupełniony w wersji polskiej i angielskiej.
 2. Wszelkie drobne modyfikacje powodują utratę ważności.
 3. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich wyróżnionych pól (dane nadawcy, numer listu przewozowego, podpis, imię i nazwisko, data, stanowisko, nazwa firmy, pieczątka firmy)
Przesyłki do Rosji

Letter of WarrantyExternal Link / New Window (List Gwarancyjny) dotyczy sankcji sektorowych (Rosja) jest wymagany, między innymi dla dokumentów bankowych wysyłanych do Rosji.

W przypadku Letter of WarrantyExternal Link / New Window niezbędne jest dostosowanie się do  podanych wymagań:
 1. Wszelkie drobne modyfikacje powodują utratę ważności Letter of Warranty.
 2. List gwarancyjny powinien być drukowany na papierze firmowym.
 3. W przypadku, gdy nadawca jest osobą prywatną, Letter of Warranty zawiera numer paszportu nadawcy i kopię paszportu umieszcza się, wraz z podpisanym listem gwarancyjnym.