Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

SOLAS Konwencja - Weryfikacja Wagi Kontenerów

Skuteczne od 1 lipca 2016
Transport kontenerów jest całkiem bezpiecznym biznesem. Jednakże w ostatnich latach odnotowano kilka poważnych wypadków na morzu i lądzie wynikających z deklaracji nieprawidłowej wagi kontenerów. Aby temu zapobiec, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) we współpracy z przedstawicielami branży, przegłosowała bardzo istotne poprawki do konwencji SOLAS (Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu) nakładające na jej członków obowiązek weryfikacji wagi kontenerów (VGM).

Celem wymogów VGM jest uzyskanie dokładnej wagi brutto załadowanych kontenerów, tak aby operatorzy terminali mogli przygotować plan załadunku statku jeszcze przed załadunkiem towaru na pokład. Wymóg ten pozwoli chronić statek oraz operatorów terminali, jak również sam towar.
Lodz: +48 42 677 33 00
Poznan: +48 61 849 22 72
Warsaw: +48 22 335 96 00
Wroclaw: +48 71 358 11 39