Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Zrównoważonej Logistyki

Jak innowacja w biznesie i zielony popyt napędzają branżę efektywną pod względem emisji dwutlenku wegla

Pobierz badanie na temat zrównoważonej logistyki New Window

Rozwiązania dla zielonej logistyki

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi nasze pokolenie. Władze i konsumenci coraz częściej oczekują od firm, że będą obliczać, rozliczać się z i obniżać emisję.

Sprawozdawczość w zakresie emisji gazów cieplarnianych (GHG) jest pierwszym krokiem do ekologizacji działań logistycznych.
DHL oferuje dwie usługi – Raport Emisji Dwutlenku Węgla - i zaawansowany Rozdzielnik emisji dwutlenku węgla online.

Raport Emisji Dwutlenku Węgla
 • Mapowanie emisji generowanych w ramach sieci DHL
 • Może być przygotowany co miesiąc, kwartalnie lub raz w roku
 • Obliczenia sa zgodne z " Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard "
 • Obliczenia są zgodne z EN 16258 "Metodologia obliczania i deklaracji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych usług transportowych"

Rozdzielnik emisji dwutlenku węgla online
posiada wszystkie zalety raportu Raportu Emisji Dwutlenku Węgla, a także:
 • Mapuje emisje z całego poziomu łańcucha dostaw usłu transportowych - w tym sieci stron trzecich
 • Mapuje emisje do indywidualnego poziomu wysyłki
 • Charakteryzuje się elastycznym podejściem do różnych raportów emisji dwutlenku węgla - umożliwia prosty pomiar ulepszeń emisyjnych
 • Posiada możliwość przeprowadzenia symulacji i oceny emisji dwutlenku węgla i efektywności
 • Pomaga przy optymalizacji łańcucha dostaw i podejmowaniu decyzji strategicznych

W ramach łańcucha dostaw, istnieje wiele sposobów na ograniczenie emisji.
 • Jesteśmy ekspertami w procesach logistycznych i ekologicznych
 • Współpracujemy z Państwem w celu stworzenia rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
 • Dążymy do poprawy efektywności działania i ograniczenia do minium Państwa działań logistycznych związanych z oddziaływaniem na środowisko

Poszczególne obszary możliwości obejmują:
 • Zarządzanie paliwem i pojazdami
 • Optymalizacja floty
 • Przesunięcie modalne
 • Projektowanie sieci
 • Energooszczędne nieruchomości

 • W pełni certyfikowana kompensacja dla Państwa emisji gazów cieplarnianych poprzez wkład w uznawane międzynarodowo projekty ochrony klimatu
 • Autoryzowana weryfikacji przez stronę trzecią (SGS) emisji offsetowych
 • Roczna certyfikacja do użytku publicznego

Należy pamiętać, że usługa objętna dla klimatu jest dostępna tylko w połączeniu z zaawansowanym Rozdzielnikiem Emisji Dwutlenku Węgla.

Wzrost i wydajność w dzisiejszym biznesie muszą być równoważone przez brak odpadów, zasoby odnawialne, odporność na skutki zmian klimatu i pomiary wydajności środowiska.

DHL Envirosolutions oferuje szereg rozwiązań, w tym:
 • Gospodarka odpadami: globalne rozwiązania mające na celu zbieranie i recykling własnych strumieni odpadów w celu przekształcenia kosztów w źródła dochodów i wspieranie własnych celów "zera odpadów"
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta: zbieranie danych, recykling fizyczny, oraz dostarczanie dowodów na spełnienie złożonych wymagań prawnych, co pozwala skupić się na swojej podstawowej działalności,
 • Wiodący partner w zakresie ochrony środowiska: Nasze programy doradcze i wspierające obejmują cały łańcuch dostaw, od zaangażowania pracowników do kompleksowego projektowania sieci, aby pomóc Państwu w osiągnięciu celów również w zakresie ochrony środowiska towarów.