Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Opłata paliwowa

Opłata paliwowa jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki (nie zawierającej kosztów usług dodatkowych). Wysokość opłaty jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego i z racji odmiennej specyfiki naliczana jest odmiennie dla usług lotniczych i drogowych.

Ponieważ ceny paliwa podlegają wahaniom, wysokość opłaty jest co miesiąc obniżana lub podwyższana, zaś aktualny koszt jest podawany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Opłata paliwowa w międzynarodowym transporcie drogowym (usługi DHL Freight):

  • Czerwiec 2018 – 11,5%
  • Lipiec 2018 – 12,0%


Zobacz, w jaki sposób naliczana jest opłata paliwowa

Sposób naliczania opłaty dla usług drogowych 2018

DHL Parcel Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania opłaty paliwowej.