Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

DHL oferuje nie tylko pracę

Poznaj ducha pracy w DHL.

Podejmuj nowe wyzwania i rozwijaj się

Jako czołowa światowa firma logistyczna, DHL oferuje wiele interesujących wyzwań i możliwości pracy w naszych oddziałach na całym świecie.

Nieprzerwanie zachęcamy Cię do uczenia się i rozwijania, a także poszerzania horyzontów i wykorzystywania swojego potencjału.

W naszym e-learningowym portalu szkoleniowym mylearningworld.net będziesz mógł skorzystać z szerokiego spectrum programów rozwoju zawodowego obejmującego naukę języków obcych, szkolenie z umiejętności miękkich, metody zarządzania i inne ważne tematy.

Nasz system zarządzania kompetencjami pracowników pomoże nam w poznawaniu Twojego potencjału i zaplanowaniu Twojego rozwoju zawodowego.

Wszyscy, którzy uczestniczą w jednym z naszych programów przeznaczonych dla absolwentów lub którzy przystępują do jednego z wielu kursów nauki przez Internet mają możliwość rozwoju i poszerzania swoich kompetencji zawodowych.

Globalne znaczenie

DHL zachęca każdego pracownika do inicjatywy, aktywnego angażowania się w różnych zespołach i osiągania wybitnych wyników.

Nasz program First Choice, najważniejszy składnik naszej strategii wzrostu, ma na celu poprawienie wydajności w każdym punkcie kontaktu z naszymi klientami poprzez wkład każdego pracownika i pracy zespołowej. Doroczne Badanie opinii pracowników (Employee Opinion Survey - EOS) stwarza naszym pracownikom możliwość poznania ich opinii. Przekazane opinie zwrotne stanowią podstawę do działania mającego na celu nieprzerwane doskonalenie i dążenie ku przyszłości jako jedna firma.

Od pojedynczych pomysłów i opinii, do spójnego sposobu doskonalenia procesów: W DHL uznajemy, szanujemy i nagradzamy Twoje osobiste zaangażowanie oraz cenimy pracę zespołową, a także wymienianie się koncepcjami.

Jesteśmy dumni z naszych wspólnych osiągnięć

W DHL będziesz częścią silnego zespołu szanującego swoich pracowników, społeczeństwo i środowisko naturalne. Będziesz współpracować z ludźmi z całego świata i otrzymasz szansę zetknięcia się z unikalnym, międzynarodowym duchem DHL.

Wielu naszych pracowników osobiście angażuje się w ogromną liczbę inicjatyw, które przynoszą ludziom korzyści w społecznościach całego świata.

Nasz Zespół Reagowania na Katastrofy wspiera ratowanie życia po klęskach żywiołowych. DHL dąży również do pełnienia roli wzorca w światowej walce przeciwko zmianom klimatycznym. Nasza usługa „Go Green” umożliwia klientom uzyskiwanie rekompensat za obniżenie emisji dwutlenku węgla wytwarzanego podczas transportu, w ramach niektórych projektów redukcji ilości dwutlenku węgla.

W DHL niezmiennie wspieramy i pielęgnujemy różnorodność w celu tworzenia kultury integracji, dzięki czemu pracownicy mogą dać z siebie to, co w nich jest najlepsze. Poprzez różne programy i inicjatywy dotyczące Różnorodności dążymy do wykorzystania i wymieszania wielu talentów naszych zróżnicowanych pracowników, aby uzyskać przepis na zwycięstwo – nie tylko naszej firmy, ale również i Twoje.

Jako pracownik DHL każdego dnia możesz być dumny z tego, co razem osiągamy.