Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Regulaminy DHL Express

Ogólne warunki przewozu przesyłek ekspresowych.

OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI („Ogólne Warunki”)

WAŻNA INORMACJA

Zamawiając usługi DHL, jako „Nadawca”, Klient zgadza się, w swoim imieniu lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby uprawnionej do Przesyłki na to, aby niniejsze Ogólne Warunki obowiązywały od momentu, w którym DHL przyjmie Przesyłkę, o ile nie ustalono inaczej na piśmie z upoważnionym do tego pracownikiem DHL.
„Przesyłka” oznacza wszystkie dokumenty lub paczki, które są przewożone na podstawie jednego listu przewozowego i w sposób wybrany przez DHL, w tym drogą powietrzną, środkiem transportu drogowego lub innym środkiem przewozu. List przewozowy obejmuje wszelkie etykiety wyprodukowane przez automatyczne systemy DHL, listy przewozowe, kwity konsygnacyjne i odsyła do niniejszych Ogólnych Warunków. Odpowiedzialność za przewóz każdej Przesyłki jest ograniczona według zasad określonych poniżej. Jeśli Nadawca domaga się większej ochrony, wówczas za dodatkową opłatą może uzyskać dodatkowe ubezpieczenie (więcej informacji poniżej). „DHL” oznacza każdego członka sieci DHL Express.

lipiec 1,2013

WARUNKI GWARANCJI ZWROTU PIENIĘDZY DHL EXPRESS

WAŻNA INORMACJA

Na żądanie Klienta i z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych poniżej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (dalej DHL) zwróci uiszczone opłaty lub zrezygnuje z naliczenia opłaty za przesyłkę DHL Express jeżeli ta została doręczona później niż wynika z zobowiązania DHL dotyczącego terminu doręczenia.

Obowiazuje od 1 Stycznia 2015

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta DHL ExpresContact Center.