Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Ekologiczne rozwiązania

Videos
false false

GoGreen Program

Close

GoGreen Program

GoGreen Program

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Ważne punkty dot. ochrony klimatu

2001: Wobec wzrastającego znaczenia aspektów środowiskowych Deutsche Post DHL Group organizuje wspólną grupę ds. środowiska.
2002: DHL Sweden uruchamia “Grøna Ton” (Green Tonnage), swoja pierwszą ekologicznie udoskonaloną usługę transportową promującą paliwo odnawialne.
2005: DHL Parcel Germany pilotuje swój “Grüne Paket” (“Green Parcel”), usługi transportowe bez emisji dwutlenku węgla.
2006: Usługa spedycji bez emisji dwutlenku węgla stała się dostępna dla klientów DHL Express w kilku europejskich krajach.
2007: Uruchomiono usługę spedycji bez emisji dwutlenku węgla w handlu detalicznym, a także dla klientów biznesowych w Niemczech.
2008: DPDHL jest pierwszym dostawcą usług logistycznych, przy pomocy programu GOGREEN zobowiązał się ograniczyc emisję CO2 o 30 % do 2020 roku.
2008: Łańcuch dostaw DHL ma pierwszy w Wielkiej Brytanii magazyn bez emisji CO2 z zainstalowaną geotermiczną pompą ciepła i nowym elektrycznym oświetleniem.
2009: Działając na rzecz ochrony klimatu Deutsche Post DHL Group dostarcza ponad 700 milionów produktów GOGREEN i kompensuje 38 600 ton CO2.
2010: Liczba przesyłek GOGREEN sięga 1,7 miliarda rocznie.
2010: Usługa GOGREEN jest także dostępna dla klientów DHL Global Forwarding na całym świecie.
2010: W kilku regionach DHL Freight zaczyna oferować raporty nt. emisji CO2. Na podstawie raportów klienci moga kompensować emisje CO2.
2011: DHL Global Forwarding, Freight przedstawia swoim klientom Carbon Dashboard narzędzie do raportowania wielkość emisji CO2.
2011: DHL Parcel Germany dostarcza przesyłki bez emisji dwutlenku węgla od klientów prywatnych bez dodatkowych opłat.
2011: Deutsche Post DHL Group uruchamia własny program ochrony klimatu w Lesotho, aby uzyskać certykat dot. równoważenia emisji CO2.
2012: Usługa spedycji bez emisji dwutlenku węgla jest teraz dostępna dla klientów DHL Express w około 60 krajach na świecie.
2012: DHL Express rozpoczyna zewnętrzną weryfikację usług raportowania: Od teraz klienci mogą śledzić emisję CO2 swoich dostaw.
Zoptymalizowane trasy przejazdu, samochody z alternatywnymi napędami oraz energooszczędne magazyny: istnieje wiele sposobów na ograniczenie emisji CO2 oraz innych przejawów oddziaływania na środowisko naturalne poprzez transport i składowanie towarów.

Wspólnie z klientami chcemy wykorzystać istniejące możliwości. W DHL politykę tę określamy mianem „GOGREEN”. Jesteśmy przekonani, że takie cele, jak ochrona środowiska i sukces biznesowy nie tylko mogą iść ze sobą w parze, ale są także ściśle ze sobą powiązane.

GOGREEN - produkty i usługi

Dzięki doświadczeniu i globalnej obecności jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szeroki wybór ekologicznych produktów i usług. Poprzez tzw. raporty węgloweExternal Link / New Window* wskazujemy klientom poziom powodowanych przez nich emisji gazów cieplarnianych. Obok CO2, gazu, którego emisja ma największy wpływ na zmiany klimatu powodowane przez branżę logistyczną, podajemy także wartości emisji innych gazów cieplarnianych, takich jak metan i dwutlenek azotu. Zgodnie z uznanym na całym świecie standardem oceny emisji gazów cieplarnianych „Greenhouse Gas Product Lifecycle Accounting and Reporting” w całym cyklu życia produktu uwzględniamy także emisje związane z produkcją i transportem paliw oraz energii.
W ramach usługi optymalizacji ekologicznejExternal Link / New Window* zapewniamy klientowi wsparcie w ustaleniu obszarów wymagających poprawy oraz sposobów osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Analizujemy łańcuch logistyczny klienta i pomagamy mu w zoptymalizowaniu tras i sposobów realizacji dostaw. Dodatkowo sugerujemy sposoby poprawy ogólnej wydajności ochrony środowiska.
Tym klientom, którzy osiągają niekorzystne poziomy emisji, oferujemy usługi neutralne dla środowiskaExternal Link / New Window*. W ramach uczestnictwa w systemie wolnego handlu emisjami nabywamy uprawnienia do emisji od wybranych projektów, przez co przyczyniamy się do zmniejszenia emisji z korzyścią dla lokalnych społeczności. Od stycznia 2014 r. oferujemy nie tylko równoważenie emisji CO2, lecz także metanu i dwutlenku azotu, co oznacza przeniesienie środka ciężkości inicjatywy GOGREEN z węgla na wszystkie gazy cieplarniane. Zgodnie z wytycznymi protokołu GHG Protocol for Products uwzględniamy także emisje związane z produkcją i transportem paliw oraz energii.

* Odsyłacze odnoszą się do naszej strony globalnej, dostępnej wyłącznie w języku angielskim.